เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือ

     เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือมี 2 แบบ

     - เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือแบบ 2 ไก

     - เตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือแบบ 3 ไก

Visitors: 71,846