เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 3 ลิตร

        เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 47 x 28.5 x 55.6 ซ.ม. หนัก 26.5 กก.

  ช่วงการไหล 1-3 ลิตร/นาที  มีระบบตั้งเวลาปิด สามารถส่งสัณญาณ

  เตือนเวลาไม่มีไฟเข้าเครื่อง

 

  ใช้งานเครื่องออกซิเจนคู่กับเครื่องพ่นละอองยาได้ รับประกัน 1 ปี

 

 

 


  • 5-10.jpg
    เวลาการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจนจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 1-5 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 5 ลิตร ช่วงการไหล 1-8 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 8 ลิตร ช่วงการไหล 1-10 ลิตร/นาที สำห...
Visitors: 68,569