เครื่องผลิตออกซิเจนแบบ 5-10 ลิตร

  เวลาการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจนจะแสดงที่หน้าจอ

  ช่วงการไหล 1-5 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 5 ลิตร

  ช่วงการไหล 1-8 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 8 ลิตร

  ช่วงการไหล 1-10 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 10 ลิตร

  มีระบบตั้งเวลาปิด สามารถส่งสัณญาณเตือนเวลาไม่มีไฟ

  เข้าเครื่อง หรือความดันต่ำ-สูง 

 

  ใช้งานเครื่องออกซิเจนคู่กับเครื่องพ่นละอองยาได้ รับประกัน 1 ปี

 

 

 


  • 3.jpg
    เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 47 x 28.5 x 55.6 ซ.ม. หนัก 26.5 กก. ช่วงการไหล 1-3 ลิตร/นาที มีระบบตั้งเวลาปิด สามารถส่งสัณญาณ เตือนเวลาไม่มีไฟเข้าเครื่อง ใช้งานเครื่องออกซิเจนคู่ก...
Visitors: 71,844