เครื่องดูดเสมหะรุ่น suction pro flaem

   คุณสมบัติ

   - เป็นเครื่องดูดเสมหะและของเหลว

     ปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.16 - 0.81 BAR

     อัตราการไหลสูงสุด 20 ลิตร / นาที

  - ตัวเครื่องมีขนาด 33 x 25 x 22 ซม. หนัก 5.5 กก.

    สะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถใช้ได้ในที่พักอาศัย

    และไม่ต้องคอยใส่สารหล่อลื่น เนื่องจากมี

    คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Piston Compressor

 

เครื่องดูดเสมหะแบบ Suction pro flaem 1 ชุด ประกอบด้วย

   - ขวดเก็บของเหลวขนาด 1,000 มล. (1 ลิตร)

     มีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวในตัว

   - แผ่นกรองเชื้อโรค

   - สายต่อขนาดยาว 370 มม.

   - สายต่อขนาดยาว 1,300 มม

   - สายต่อขนาดยาว 80 มม.

   - สายดูดเสมหะแบบใช้แล้วทิ้ง และอุปกรณ์ควบคุมแรงดูดแบบใช้แล้วทิ้ง (ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว)

Visitors: 71,835