เครื่องดูดเสมหะรุ่น Port A

   เป็นเครื่องดูดเสมหะ หรือของเหลวในทางเดินหายใจที่ใช้ได้ทั้งที่บ้าน,

   โรงพยาบาลหรือในรถ มีแบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้

   ตัวเครื่องดูดเสมหะ ทำจากวัสดุที่ทนทานแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด

   เครื่องดูดเสมหะ สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.16-0.81 BAR

   อัตราการไหลสูงสุด ประมาณ 20 ลิตร/นาที ความดังขณะใช้เครื่องดูด

   เสมหะที่ระดับ 1 M ประมาณ 65 dB ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น

Visitors: 68,572