Low Suction Controller 0-160 mmHg

     ชุดซักชั่นนี้ใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์แบบ wall ชนิด low suction

   สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-160 mmHg. เหมาะสำหรับเด็กเล็ก

   มีปุ่มปรับแรงดึงดูดและควบคุมการทำงาน off, REG ปรับแรงได้ตาม

   ความเหมาะสม

 

   นำเข้าจากประเทศแคนนาดา รับประกัน 1 ปี

Visitors: 45,134