เครื่องดูดเสมหะรุ่น suction therapy


  • Thoracic Suction Controller.jpg

  • low diamond suction-500x500.jpg

  • Low Suction controler therapy.jpg

  • high suction controller.jpg
    เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดไปป์ไลน์ สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-625 mmHg. (80 kPa) ใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีปุ่มปรับแรง ดูดอยู่ด้านบน และปุ่มเปิด-ปิดอยู่ด้านข้าง มีกระเป...

  • high suction controller.jpg
    เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดไปป์ไลน์ สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-500 mmHg. ใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีปุ่มปรับแรงดูดอยู่ด้านบน และปุ่มเปิด-ปิดอยู่ด้านข้าง มีกระเปาะ Pipeline...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์สำหรับเครื่องดูดเสมหะ

Visitors: 68,573