เครื่องดูดเสมหะ suction precision


  • 0-300 0-150 suction mmHg precision 2 copy.jpg
    เครื่องดูดของเหลวชนิดใช้กับไปป์ไลน์ ควบคุมแรงดึงดูดได้ตั้งแต่ 0-300 mmHg ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีหน้าปัทม์พื้นสีแดงแสดงค่า ตัวเลขของแรงดูด 0-300 mmHg และ 0-100 kPa มีปุ่...

  • 0-300 0-150 suction mmHg precision copy.jpg
    เครื่องดูดของเหลวชนิดใช้กับไปป์ไลน์ ควบคุมแรงดึงดูดได้ตั้งแต่ 0-150 mmHg ใช้สำหรับเด็ก มีหน้าปัทม์พื้นสีแดงแสดงค่าตัวเลข ของแรงดูด 0-150 mmHg และ 0-100 kPa มีปุ่มปรับแรงดูด...

  • Continuous-Intermittent 0-300 mmHg 1.jpg
    ชุดดูดของเหลวพร้อมชุดดูดจากกระเพาะอาหาร เป็นชุดควบคุมและ ปรับแรงดูดของเหลวจากผู้ป่วยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง และแรงดูดเป็น ระยะ (Intermittent) สามารถใช้กับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์สำหรับเครื่องดูดเสมหะ

Visitors: 75,527