ถังออกซิเจนชนิดเหล็กพ่นสี

     ถังออกซิเจนชนิดเหล็กพ่นสี มีทั้งขนาด 0.5, 1.5, 6 คิว

ระยะเวลาการใช้ออกซิเจนขนาดต่างๆ
ขนาด น้ำหนัก (กิโลกรัม) ระยะเวลา (ชั่วโมง)
6 คิว 50 24
1.5 คิว 20 4-5
0.5 คิว 5 2

 

     เหมาะสำหรับใช้ใน

  - ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจน เพื่อบำบัดอาการป่วย

    ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล

  - ผู้ที่มีภาวะการหายใจบกพร่อง เช่น หอบหืด, อื่นๆ

  - ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยจากการเล่นกีฬาออกกำลังทุกประเภท หรือผู้ที่

    อดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ

  - ผู่ที่อยู่ในแหล่งที่มีมลภาวะในอากาศเป็นพิษค่อนข้างสูง เช่น

    สถานที่จราจรหนาแน่น หรือสถานที่มีอากาศ-ออกซิเจนเบาบาง

    อย่างภูเขาสูง หรือตึกสูง

  - ผู้ที่ทำงานหนัก ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย อากาศไม่ถ่ายเท

    หรือเป็นพื้นที่ที่มีสารเคมีเป็นพิษ

  - ใช้เป็นอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ

    หน่วยกู้ภัย

  - ใช้สำรองกรณีไฟฟ้าขัดข้องสำหรับผู้ที่มีใช้เครื่องผลิตออกซิเจนด้วย

    ระบบไฟฟ้าอยู่แล้ว

Visitors: 68,571