ถังออกซิเจนอลูมิเนียมแบบเกจ์ใช้น้ำ

     เวลาใส่น้ำให้ใส่น้ำถึงขั้นกลางระหว่างสองขีดที่มีอยู่ที่เกจ์ เพราะถ้า

     เราใส่น้ำสูงเกินไป อาจจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่สายหายใจทำให้คนไข้

     เกิดสำลักได้ ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 1-2 วัน ให้มั่นใจว่าน้ำสะอาดอยู่เสมอ

     อากาศที่กรองออกมาจะได้บริสุทธิ์ หากปล่อยน้ำทิ้งไว้นานเกินไป จะ

     ทำให้น้ำเน่าเสียจนเกิดกลิ่นได้ ตัวแกนกระบอกน้ำต้องหมั่นทำความ

     สะอาดอยู่เสมอ

     เมื่อใส่เกจ์หายใจแล้วควรตั้งท่อไว้ในแนวตรง เกจ์ตั้งให้ตรงแล้วหา

     เชือกมัดท่อออกซิเจนไว้กับเสา เพื่อป้องกันเวลาผู้ป่วยเผลอลุกจะได้

     ไม่ทำให้ออกซิเจนล้ม เกจ์แตกชำรุด ส่วนของกระบอกน้ำเป็นส่วนที่

     แตกได้ง่ายที่สุด

Visitors: 45,135