สำหรับใช้ในเด็ก

     flow meter เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของออกซิเจนที่ใช้ใน

     โรงพยาบาลมีอยู่ 3 แบบ แบ่งตามอัตราการไหลของออกซิเจน

     ตั้งแต่ 0-1 ลิตร/นาที, 0-3 ลิตร/นาที, 0-5 ลิตร/นาที โดยการ

     อ่านอัตราการไหลของออกซิเจนจากลูกลอยในหลอดแก้วใส


  • o2 flowmeter 0-15.jpg
    flow meter เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของออกซิเจนที่ใช้ ในโรงพยาบาล สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน ตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที โดยการอ่านอัตราการไหลของออก- ซิเจนจากลูกลอยในหลอดแก้...
Visitors: 75,523