สำหรับใช้ในผู้ใหญ่

     flow meter เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของออกซิเจนที่ใช้

     ในโรงพยาบาล สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน

     ตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที โดยการอ่านอัตราการไหลของออก-

     ซิเจนจากลูกลอยในหลอดแก้วใส


  • o2 flow meter 0-1.jpg
    flow meter เป็นอุปกรณ์ควบคุมการไหลของออกซิเจนที่ใช้ใน โรงพยาบาลมีอยู่ 3 แบบ แบ่งตามอัตราการไหลของออกซิเจน ตั้งแต่ 0-1 ลิตร/นาที, 0-3 ลิตร/นาที, 0-5 ลิตร/นาที โดยการ อ่านอัต...
Visitors: 71,847