อุปกรณ์บริหารร่างกาย(กายภาพบำบัด)


  • tri-ball2.jpg
    เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลัง การผ่าตัดป้องกันและลดอาการปอดอักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับ ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือนอนเตียงเป็นเวลานานๆ เคร...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลิงค์สำหรับเครื่องมืออื่นๆ

Visitors: 71,846