ชุดบริหารปอด tri-ball, tri-flow

     เป็นชุดช่วยบริหารปอดใช้สำหรับลดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลัง

     การผ่าตัด ป้องกันและลดอาการปอดอักเสบ ปอดบวม หรือ สำหรับ

     ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ ออกกำลังกายหรือนอนเตียงเป็นเวลานานๆ 

     เครื่องนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฝึกการหายใจเข้าลึก ๆ และอย่างช้า ๆ

     เพื่อบริหารกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ และช่วยให้การทำงานของปอด

     เป็นปกติ

 

     ประโยชน์ที่ได้

     1. ช่วยลดการคั่งค้างของเสมหะในปอด

     2. ช่วยลดการติดเชื้อในปอด

     3. ลดอาการแทรกซ้อนก่อนและหลังผ่าตัด

 

     จากรูปจะมองเห็นลูกบอล 3 ลูก อยู่ในแต่ละช่องและในแต่ละช่อง

     มีขีดบอกปริมาตรมองเห็นชัดเจน มีสาย Mouthpiece ต่อเข้ากับ

     เครื่อง สามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้ มีฟิวเตอร์สำหรับ

     ดักสิ่งสกปรกที่ทางออกตรงฐานของเครื่อง 

 

     วิธีการใช้งาน

     1. ให้ผู้ป่วย หายใจเข้าออกลึกๆ 3-5 ครั้ง

     2. ถือเครื่องฯระดับอก

     3. ค่อยๆดูด จนกระทั่งลูกบอลลอยขึ้น ทั้งสามลูก

     4. ทำเช่นนี้ 10-20 ครั้ง วันละ 3-4 รอบ

     (พยายามให้ผู้ป่วยดูดได้วันละ 100 ครั้ง/วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน)

     5. หลังใช้ให้ถอดท่อเป่าออกทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ สบัดน้ำที่

     ค้างในท่อออกวางผึ่งจนแห้งก่อนเก็บนะคะ (เพื่อสุขอนามัยที่ดี)

 

     หมายเหตุ
     - ควรดูสภาวะร่างกายผู้ป่วยควบคู่กันไปด้วย หากผู้ป่วยเหนื่อยเกินไปก็ให้หยุดพัก

       ควรค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้น ทำบ่อยๆดีกว่าทำเยอะแต่ได้แค่ครั้งเดียวแล้วเลิกทำ

       เพราะท้อใจ ต้องให้กำลังใจผู้ป่วยด้วย

     - สีลูกบอลอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ

Visitors: 45,135