ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

     ที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ มีทั้งแบบเป็นลอนและรังผึ้ง โดยที่แบบลอนดูแลรักษาง่ายกว่า แต่แบบรังผึ้ง

     สามารถซ่อมแซมได้สะดวกกว่า

 

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง

 

 

ที่นอนลมแบบลอน

Visitors: 71,848