accu-chek รุ่น performa

     ในอุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

     - เครื่องวัดน้ำตาล 1 เครื่อง

     - ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม (มี 2 แบบ)

               - แบบเข็มเดี่ยว (Softclick)

               - แบบเข็มชุด (Multiclick)

     - กระเป๋า 1 ใบ

     - แถบวัดน้ำตาล 10 ชิ้น

     - เข็มเจาะ 10 ชิ้น

     ตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลในหน่วยความจำได้มากถึง 500 ค่า สามารถดูค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง 7 วัน, 14 วัน

     และ 30 วัน ที่ผ่านมาได้ ทำให้ติดตามแนวโน้มการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที

     โดยใช้เลือดในปริมาณที่น้อยมากๆเพียง 0.6 ไมโครลิตร (เล็กกว่าหัวเข็มหมุด) ตรวจหาจากร่างกายได้ 5 จุด ได้แก่ ปลายนิ้ว,

     ฝ่ามือ, หน้าขา, ต้นขา และ แขน

Visitors: 63,116