เครื่องวัดความดันแบบติดผนัง

      สำหรับใช้ในรถพยาบาล สามารถติดหรือแขวนไว้ได้


  • MD001-01-03-030.jpg
    อ่านค่าด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้ง่ายมีข้อผิดพลาดน้อย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ สามารถอ่านค่า ได้ทั้งความดันและอัตราการเต้นหัวใจ ในการใช้...

  • hico ตั้งโต๊ะ copy.jpg
    ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม มีขนาดกว้าง 9.5 ซ.ม. ยาว 34.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม. หลอดแก้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4 ม.ม. และมี ผ่าศูนย์กลางภายนอก 9 ม.ม. มีความยาว 304 ม.ม. วัดค่าได...
Visitors: 68,578