เครื่องวัดความดัน

          เครื่องวัดความดันมีความสำคัญมากในการช่วยตรวจเช็กสุขภาพร่างกายเบื้องต้น รวมถึงช่วยในการวินิจฉัยและคาดการณ์โรค

      ที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหัวใจ โรคไต และอัมพาต ซึ่งโรคดังกล่าวกลุ่มนี้เป็นภัยเงียบ ไม่มีการแสดงอาการเตือนล่วงหน้า

      ในการวัดความดันควรให้ผู้ที่ถูกวัดอยู่ในสภาพเงียบสงบ ในท่านั่งที่ผ่อนคลายและสภาพร่างกายพร้อม ไม่เหนื่อยหรือเคร่งเครียด

 


  • MD001-01-03-030.jpg
    อ่านค่าด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้ง่ายมีข้อผิดพลาดน้อย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ สามารถอ่านค่า ได้ทั้งความดันและอัตราการเต้นหัวใจ ในการใช้...

  • hico ตั้งโต๊ะ copy.jpg
    ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม มีขนาดกว้าง 9.5 ซ.ม. ยาว 34.5 ซ.ม. สูง 5.5 ซ.ม. หลอดแก้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4 ม.ม. และมี ผ่าศูนย์กลางภายนอก 9 ม.ม. มีความยาว 304 ม.ม. วัดค่าได...

  • bigben.jpg
    สำหรับใช้ในรถพยาบาล สามารถติดหรือแขวนไว้ได้
Visitors: 68,576