เครื่องผลิตออกซิเจน

         เครื่องผลิตออกซิเจนเป็นเครื่องที่สามารถผลิตออกซิเจนที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนมากกว่าในบรรยากาศทั่วไป

  ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินหายใจ และจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่อง สามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่

  เจาะคอ

          ในการใช้งานควรพักเครื่องวันละ 1 ชั่วโมง(หากสามารถทำได้) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องผลิตออกซิเจน


  • 3.jpg
    เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 47 x 28.5 x 55.6 ซ.ม. หนัก 26.5 กก. ช่วงการไหล 1-3 ลิตร/นาที มีระบบตั้งเวลาปิด สามารถส่งสัณญาณ เตือนเวลาไม่มีไฟเข้าเครื่อง ใช้งานเครื่องออกซิเจนคู่ก...

  • 5-10.jpg
    เวลาการทำงานของเครื่องผลิตออกซิเจนจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 1-5 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 5 ลิตร ช่วงการไหล 1-8 ลิตร/นาที สำหรับเครื่องขนาด 8 ลิตร ช่วงการไหล 1-10 ลิตร/นาที สำห...
Visitors: 71,844