เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

        เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วใช้วัดหาค่าอิ่มตัวของออกซิเจนและสามารถตรวจหาสัญญารชีพจรได้โดยการหนีบไว้ที่ปลายนิ้ว 

 


  • choicemmed o2.jpg
    เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วใช้สำหรับวัดหา ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด มีขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้งานง่ายเพียงหนีบที่ปลายนิ้วเพื่อใช้ในการตรวจวัดสัญญาณ ชีพจร แ...

  • choicemmed o2 2 copy.jpg
    วัดออกซิเจนนเลือด (Spo 2%) ค่าความแม่นยำ 70-100%, 70-100% บวก ลบ 3% อัตราการเต้นของชีพจร (PR) ค่าความแม่นยำ 30-235 bpm 30-99 bpm บวก ลบ 2 bpm 100-235 bpm บวก 2 % จอภาพ ...

  • o2 rossmax.jpg
    เครื่องวัดเปอร์เซนต์ออกซิเจนในเลือด พร้อมระบบเตือนและ บันทึกข้อมูล แสดงค่าเปอร์เซนต์ออกซิเจน ชีพจร พร้อมวันที่และเวลา บนจอ LCD พร้อมไฟ back light อ่านค่าได้ง่าย สามารถ...
Visitors: 68,572