เครื่องพ่นละอองยา

     เครื่องพ่นละอองยาใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง

     และโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือใช้ในกรณีที่

     ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถรับยาทางการฉีดหรือรับประทานได้

     ตัวเครื่องจะทำงานโดยการเปลี่ยนยาเหลวให้กลายเป็นไอหมอก 

     เพื่อให้ตัวยาสามารถเข้าไปในปอดและหลอดลมได้ง่าย

     โดยตัวยาจะผ่านทางปากและจมูกเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

 

      วิธีการเลือกซื้อและใช้งาน ควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์

      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

Visitors: 71,835