เครื่องวัดออกซิเจน MD300C1

       เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ใช้สำหรับวัดหา

   ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  มีขนาดเล็กกระทัดรัด 

   ใช้งานง่ายเพียงหนีบที่ปลายนิ้ว เพื่อใช้ในการตรวจวัดสัญญาณ

   ชีพจร และปริมาณออกซิเจนในเลือดผู้ป่วย      

Visitors: 71,840