เครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด

  • วัดออกซิเจนนเลือด (Spo 2%) ค่าความแม่นยำ 70-100%,

        70-100% บวก ลบ 3%

  • อัตราการเต้นของชีพจร (PR) ค่าความแม่นยำ 30-235 bpm

        30-99 bpm บวก ลบ 2 bpm 100-235 bpm บวก 2 %

  • จอภาพ ระบบ OLED
  • การแสดงผล 6 แบบแสดงค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด

        อัตราการเต้นของชีพจร กราฟอัตราการเต้นของชีพจร

  • ความสว่างของหน้าจอ ปรับได้ 10 ระดับ 
  • ขนาดของเครื่อง กว้าง 32 ยาว 58 สูง 37 mm.
  • น้ำหนักของเครื่อง 33 g (ไม่รวมแบตเตอร์รี่) 
  • แบตเตอร์รี่ที่ใช้กับเครื่องได้ ถ่านอัลคาไลดน์ 1.5 V 

       ขนาด AAA 2 ก้อน ใช้งานต่อเนื่อง 30 ชัวโมง

  • ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายใน 8 วินาที เมื่อไม่ใช้งาน
Visitors: 71,847