เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ROSSMAX รุ่น SA210

  • เครื่องวัดเปอร์เซนต์ออกซิเจนในเลือด พร้อมระบบเตือนและ

          บันทึกข้อมูล   

  • แสดงค่าเปอร์เซนต์ออกซิเจน ชีพจร พร้อมวันที่และเวลา 

       บนจอ LCD พร้อมไฟ back light อ่านค่าได้ง่าย 

  • สามารถตรวจวัดได้ต่อเนื่อง พร้อมบันทึกค่าเปอร์เซนต์ออกซิเจน

       และชีพจรได้มากถึง 288 ข้อมูล

  • ตั้งค่าการบันทึกข้อมูลได้ 4 แบบ (ทุก  5  10 30 หรือ 60 นาที)  
  • สามารถตั้งการเตือนตามการเปลี่ยนแปลงของทั้งเปอร์เซนต์

       ออกซิเจนและ ชีพจร   

  • ทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน ทั้งชนิดอัลคาลายน์

        และชนิดชาร์ตซ้ำได้ 

  • พร้อมกระเป๋าบรรจุเครื่อง และสายสะพาย 
Visitors: 71,847